Jogi és felhasználási feltételek I Adatkezelési tájékoztató

JOGI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 1. A revalid.hu weboldal tulajdonosa az EWOPHARMA Hungary Kft. A vonatkozó jogszabályok és az itt meghatározott feltételek vonatkoznak a jelen honlap olvasóira (böngészőire) és az oldalhoz való hozzáférésre és használatra. A honlap olvasásával az olvasó az itt meghatározott feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Az oldal látogatója információkat (a továbbiakban: "Információ") tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra.
 3. Az oldal látogatója köteles megőrizni és reprodukálni a letöltött Információban foglalt minden egyes szerzői jogra, vagy egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó megjegyzést és hivatkozást. Az oldal látogatója nem terjesztheti, nem módosíthatja, nem adhatja tovább, nem használhatja újra, nem adhatja fel újra, vagy nem használhatja az oldal tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célokra, ideértve annak szövegét, a képeket, hang és videó anyagokat is, az EWOPHARMA Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.
 4. Az oldal látogatója elfogadja, hogy minden, amit itt olvas vagy megjelenít, az ellenkező kikötés hiányában szerzői jogvédelem alatt áll és az itt kifejezetten meg nem határozott célokra nem használható fel. Az EWOPHARMA Hungary Kft. a saját vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át az oldal látogatójára.
 5. Az EWOPHARMA Hungary Kft. internetes oldalai tartalmazhatnak vagy hivatkozhatnak védjegyekre, szabadalmakra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy harmadik személyeket megillető jogokra. Az EWOPHARMA Hungary Kft. és/vagy egyéb felek nem engedményezik és nem ruházzák át az oldal látogatójára az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat semmilyen módon és terjedelemben.
 6. Az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést vagy anyagot, ideértve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot és ehhez hasonlókat, nem bizalmas és vagyoni értékkel nem bíró anyagként kezeli az EWOPHARMA Hungary Kft., amely kezeléshez és tároláshoz az azt küldő személy az elküldéssel kifejezetten hozzájárul. Az EWOPHARMA Hungary Kft. tulajdonába kerül minden, amit az oldal látogatója továbbít vagy felad, és azok bármely célra felhasználhatók, ideértve, de nem kizárólagosan, a reprodukálást, továbbítást, közzétételt, közvetítést és postázást. Továbbá, az EWOPHARMA Hungary Kft. szabadon felhasználhat bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt illetve technikát, amely az oldal látogatója által bármely célból az oldalra (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) küldött közlésben megtalálható, ideértve, de nem korlátozva, az ilyen információk felhasználásával végzett termék-fejlesztést, gyártást és marketing tevékenységet.
 7. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául, ideértve a honlapon található orvosi információkat is, amelyek nem helyettesíthetik a részletes és a konkrét betegre szabott orvosi tanácsokat.
 8. Az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget illetve kötelezettséget, amelyek a jelen oldal illetve tartalmai használatával kapcsolatosak vagy azokból erednek.
 9. Az EWOPHARMA Hungary Kft. kifejezetten kizárja felelősségét az oldalon – és az esetleges hivatkozásokon – található információ pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, időszerűségéért illetve részletességéért.
 10. Az EWOPHARMA Hungary Kft. szintén nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért vagy vírusért, amely az oldal látogatója számítógépét vagy egyéb tulajdonát megfertőzheti az oldalhoz történő hozzáférés, annak használata illetve böngészése következtében, illetve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése következtében vagy miatt.
 11. Az EWOPHARMA Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse az oldal bármely vagy összes szolgáltatását előzetes tájékoztatás nélkül. Az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget az oldal bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából vagy megszüntetéséből eredően, tekintet nélkül arra, hogy az eseményeket vagy a kihagyásokat az EWOPHARMA Hungary Kft.-hez tartozó valamely jogi személy, vagy bármelyik harmadik fél eredményezte.
 12. Az oldalak és az esetleges hivatkozások esetleges technikai pontatlanságokat és nyomdai hibákat is tartalmazhatnak. Az EWOPHARMA Hungary Kft. (az ott meghatározott kapcsolatok bármelyikére) fenntartja a jogot, hogy az oldalon található információt és az információkban leírt programokat és termékeket, hivatkozást vagy bármely tartalmi elemet bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és /vagy tökéletesítse.
 13. Mivel az EWOPHARMA Hungary Kft.-nek nincs az oldalhoz kapcsolódó linkek ellenőrzésére vagy hitelesítésére lehetősége, továbbá nem vizsgálhatja felül semelyik oldalt, amihez az oldal linkeken keresztül kapcsolódik, az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy az EWOPHARMA Hungary Kft. nem felelős a saját oldalán kívüli web-helyekért, vagy bármely egyéb helyért, amely az oldalhoz linkeken keresztül kapcsolódik.
 14. Az oldal látogatója saját felelősségére és az EWOPHARMA Hungary Kft. engedélye nélkül kapcsolódik az oldalhoz, és egyéb web-helyekhez. Habár az EWOPHARMA Hungary Kft. időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja az oldalon történő eszmecseréket, beszélgetést, levelezést, közvetítést, hirdetéseket és ehhez hasonló közléseket, a fentiek nem tekinthetők az EWOPHARMA Hungary Kft. kötelezettségének, továbbá az EWOPHARMA Hungary Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen ilyen hely tartalmából eredően, sem az oldalon található információkban foglalt bármiféle hibáért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, szemérmetlenségért, pornográfiáért, mások vallási meggyőződésének tiszteletben tartásáért, veszélyességért, pontatlanságért. A honlap látogatója az oldal látogatásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy tilos bármely olyan anyag feladása, vagy továbbítása, amely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf vagy mások vallási meggyőződését sértő, vagy olyan viselkedésre buzdíthat, amely bűncselekménynek minősülhet, büntetőjogi felelősséget vonhat maga után, vagy egyébként törvénysértő lehet. Az EWOPHARMA Hungary Kft. teljes mértékben együtt fog működni bármely arra illetékes hatósággal, amely arra kéri vagy utasítja, hogy az ilyen információt vagy anyagot feladók személyét fedje fel.
  A honlap üzemeltetője jogosult az engedély nélkül feltöltött tartalmak részleges, vagy teljes törlésére. A honlap látogatásával Ön tudomásul veszi és kötelezi magát, hogy nem küld olyan adatot, információt, amely jogszabállyal, más szabállyal, etikai kódex-szel ellentétes lenne.
 15. A portálon található szolgáltatások többsége nem kívánja meg az előzetes azonosítást, így ezen szolgáltatások tartalmához Önnek személyazonossága feltárása nélkül hozzáférést biztosít az EWOPHARMA Hungary Kft.
  A portál meghatározott részei megtekintésének ellenben feltétele az azonosításra szolgáló információk megadása, melynek során a felhasználók egyidejűleg hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat azonosítás céljából az EWOPHARMA Hungary Kft. nyilvántartsa. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, elfogadja annak a lehetőségét, hogy Ön nem fér hozzá a portál bizonyos részeihez.
  A honlap csak regisztrált egészségügyi szakember felhasználói számára fenntartott csatornája: „Csak regisztrált egészségügyi szakemberek számára elérhető tartalom”.
 16. Linkek csak a jelen oldal honlapjához engedélyezettek. Az EWOPHARMA Hungary Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül más szintű linkek nem engedélyezettek. Tilos a jelen oldal keretezése olyan felek oldalaival vagy oldal elemeivel, amelyek nem tartoznak az EWOPHARMA Hungary Kft.-hez. Úgyszintén tilosak az in-line linkek, vagy a jelen oldal bármely részének felhasználása bármilyen módon más internetes oldalakon.
 17. Az EWOPHARMA Hungary Kft. tárhely szolgáltatója a MediaCenter Hungary Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., Honlap: www.mediacenter.hu , Telefonszám: 76/575-023, 76/506-618, E-mail cím: mediacenter@remove-this.mediacenter.hu).
 18. Az EWOPHARMA Hungary Kft. bármikor jogosult az oldalon levő anyag frissítésére. Az oldal látogatójára mindenkor az aktuális jognyilatkozat vonatkozik.
  Amennyiben a honlapon fellelhető jognyilatkozatok értelmezésével vagy egészségügyi információkkal kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, vagy amennyiben Ön bármilyen javaslatot vagy megjegyzést kíván tenni, ezt a fejlécben található „Kapcsolat” link segítségével teheti meg.
  Az Ön által az EWOPHARMA Hungary Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a portál üzemeltetője a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli. Amennyiben többet szeretne tudni arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, kérjük, olvassa el Adatkezelési tájékoztatónkat a revalid.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon.
  Kijelentjük, hogy azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket Ön a „Kapcsolat” link segítségével ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.
 19. A honlapot használó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezelés jogsértő mivoltára vonatkozóan jogorvoslati lehetőséggel, vagy bejelentéssel lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Bp. Pf.: 5, honlap: www.naih.hu) is.

A jelen Jogi és Felhasználási Feltételek 2018. szeptember 15-től érvényesek.

 


 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(A 2023. március 01-től hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

 

KIK VAGYUNK MI?

Cégünk, az Ewopharma Hungary Kft. (a továbbiakban: Ewopharma) a svájci székhelyű Ewopharma AG tulajdonában álló Ewopharma Csoport tagja. Címünk: 1122 Budapest, Városmajor u. 13. Elérhetőségünk: info@remove-this.ewopharma.hu, telefonszámunk: +36-1/200-4650

Az Ewopharma Csoport Adatvédelmi Tisztviselője és elérhetősége: Julienne Jameson, j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

Az Ewopharma Hungary Kft. helyi (magyarországi) adatvédelmi tisztviselője: Kiss Gyöngyi, datasecurity@remove-this.ewopharma.hu

Az Ewoharma Hungary Kft. kezelésében áll az ewopharma.shop oldal, valamint az egeszsegszakerto.hu oldal és mikro site-jai (cetaphil, loceryl, perskindol, restylane).  Az ewopharma.hu és revalid.hu oldalak szerkesztése anyacégünknél történik, tárhely szolgáltató: MTF Schaffhausen AG, Freier Platz 10, CH-8200 Schaffhausen, www.mtf-sh.ch

 

AZ EWOPHARMÁNAK MEGADOTT VAGY ÁLTALA BEGYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK

Az alábbiakban összefoglaló formában bemutatjuk azoknak a legfontosabb céloknak a nem teljes listáját, amelyekhez az Ön személyes adatait kezelhetjük, attól függően, hogy Ön az Érintettek melyik kategóriájába tartozik.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést az Ewopharma Hungary és az Ewopharma Csoport irányítja és ellenőrzi. Személyes adataihoz csak az Ewopharma Csoport olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek releváns céljuk és/vagy feladatuk van az adatok kezelésével. Így például az általunk forgalmazott gyógyszerek esetleges mellékhatásaihoz kapcsolódó személyes adatait továbbadhatjuk szlovák leányvállalatunknak, amely saját termékeink forgalomba hozatali engedélyének jogosultja. Olyanok is hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, akiket vállalkozásunk működtetése érdekében szerződtettünk, vagy olyanok, akik részére a jogszabályok vagy a biztonságos működés miatt információkat kell szolgáltatnunk.

A konkrét adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a megőrzési/tárolási időszakról, a nyilvánosságra hozatalról, a személyes adataival kapcsolatos jogairól, valamint arról, hogy kivel léphet kapcsolatba az adatkezeléssel és az Ön jogaival kapcsolatban, az adatgyűjtés időpontjában, vagy az adatkezelés megkezdése előtt az illetékes munkatársunk tájékoztatja Önt.

A személyes adatok megőrzési időtartamai változhatnak, azokat az Ewopharma a konkrét adatkezelésnek, valamint az Ön, mint Érintett kockázatának megfelelően határozza meg. Természetesen van néhány általános irányelv, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Minden más esetben az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg az alkalmazandó jogszabályok alapján az indokolt, vagy az esetleges viták megoldásához szükséges, vagy ameddig az Ewopharma Csoport Adatvédelmi Programjában kidolgozott szigorú kritériumoknak megfelel. Konkrét információt személyes adatai kezeléséről és megőrzési idejéről a székhely címünkre küldött levélben vagy a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu elérhetőségen kérhet.

 

 

Előfordulhat, hogy személyes adatait harmadik féltől szereztük.  A harmadik félnek is be kell tartania az adatvédelmi törvényeket. Amennyiben úgy érzi, hogy ez nem így történt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

ADATTOVÁBBÍTÁS AZ EWOPHARMA HUNGARY KFT-n KÍVÜLRE ÉS NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

Számos olyan eset lehetséges, amikor az Ewopharmának a saját szervezetén kívülre kell továbbítani az Ön személyes adatait.

Ha az Ewopharmának az Európai Gyógyszergyártó Vállalatok és Szövetségek (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations - EFPIA) valamelyik tagjával van szerződése, akkor előfordulhat, hogy a jelentési kötelezettség következtében személyes adatokat kell átadnia olyan egészségügyi szakemberekkel kapcsolatban, akik bármilyen értékátadásban (pl. szponzoráció, adomány, díjazás, stb.) részesültek tőlünk. A hozzájárulási nyomtatvány további részleteket is tartalmaz.

Ha az Ewopharma közvetlenül jelentési kötelezettség alá esik az egészségügyi szakembereknek nyújtott, bármilyen értékátadás (pl. szponzoráció, adomány, díjazás, stb.) miatt, akkor meg fogja őrizni az Ön adatait a jelentéstételhez, a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

Ha bármilyen természetű személyes adat átadása történik az Ewopharmán kívülre, az Ewopharma minden szükséges intézkedést megtesz, annak biztosítására, hogy ezek az adatok megfelelő védelemben részesüljenek a vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően.

Számos esetben az Ewopharma köteles az Ön személyes adatait az EGT-n kívülre továbbítani. Ha erre szükség van, az Ewopharma vagy az Ewopharma Csoport bármely alkalmazottja kizárólag olyan országba továbbíthatja ezeket a személyes adatokat, amely az Európai Bizottság által kiadott megfelelőségi határozattal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Ön, mint Érintett, a fogadó országban ugyanolyan szintű adatvédelmi jogokkal rendelkezik, mint az EGT-n belül. Ha nem létezik ilyen megfelelőségi határozat, akkor az Európai Bizottság által engedélyezett példa-záradékokat, vagy az Európai Bizottság vagy annak megbízottja által abban az időben engedélyezett egyéb védelmi rendelkezéseket kell alkalmazni. Ezek hiányában személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

 

KIK ISMERHETIK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A tevékenységünk során tudomásunkra jutó személyes adatok megismerésére kizárólag az Ewopharma arra illetékes dolgozói, a honlappal, illetve egyéb adminisztratív feladatokkal kapcsolatos teendőket végző adatkezelők és/vagy adatfeldolgozók, vagy a webáruház üzemeltetésével megbízott harmadik személynek a rendelések teljesítésével foglalkozó munkatársai rendelkeznek jogosultsággal. Az adatkezelés során az Ewopharma minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik megakadályozni, hogy az adatokhoz illetéktelenek hozzáférjenek, és ezt megköveteli az előbbiekben felsorolt, adatkezelésben érintett üzleti partnereitől is. Arról, hogy az Ön személyes adataihoz konkrétan kik férhetnek hozzá, információt kérhet a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu e-mail címen.

Az Ewopharma csak akkor hozhatja nyilvánosságra az Ön személyes adatait, ha erre törvényes jogalapja van. Ha az Ewopharmának szándékában áll vagy kötelező nyilvánosságra hozni vagy továbbítani az Ön személyes adatait, akkor az adatgyűjtés során erről tájékoztatja Önt a jelen Adatkezelési tájékoztatóval, a hozzájáruló nyilatkozatban, a szerződésben vagy egyéb dokumentumok segítségével. A svájci központunkkal megosztott személyes adatokra megfelelőségi határozat vonatkozik, ezáltal a központunkhoz továbbított személyes adatok megfelelő biztosítékokkal védettek.

Az Ewopharma Hungary Kft. által kezelt egeszsegszakerto.hu oldal tárhely szolgáltatója a MediaCenter Hungary Kft. (Székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6., Honlap: www.mediacenter.hu, Telefonszám: +36 21 201 0505, E-mail cím: mediacenter@mediacenter.hu).

 

AZ ÖN JOGAI

Önnek joga van megismerni, milyen személyes adatokat tárolunk Önről, azokról másolatot kérhet, és jogában áll megerősíteni azok helyességét, vagy kérni azok helyesbítését.

Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait töröljük a rendszerünkből. Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján őrizzük, Ön visszavonhatja ezt a hozzájárulást postai úton az Ewopharma Hungary Kft. 11122 Budapest, Városmajor u. 13. címre küldve, a datasecurity@remove-this.ewopharma.hu e-mail címen, vagy úgy, hogy e-mailt küld a hozzájárulási nyomtatványon szereplő kapcsolattartó személynek.  Ha azonban személyes adatait nem a hozzájárulásával, hanem egyéb jogalapon tároljuk, előfordulhat, hogy az Ewopharma nem tud helyt adni az Ön kérésének. Ezeket az eseteket egyedileg igyekszünk megoldani.

Önnek joga van az Adatkezelés korlátozását kérni, vagy kifogást emelni az Adatkezelés ellen egyes esetekben. Ezeket az eseteket egyedileg bíráljuk el.

Kérelmének teljesítéséről 25 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt.

 

SZEMÉLYES ADATOK VISSZATARTÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

Az Ewopharma csak olyan személyes adatokat kér, amelyek véleményünk szerint feltétlenül szükségesek. Ha személyes adatait nem adja meg, akkor valószínűleg nem leszünk képesek kapcsolatba lépni Önnel. Néhány lehetséges következményt mutatunk be az alábbiakban.

Ha Ön egészségügyi szakember, elképzelhető, hogy nem tudunk Önnel szerződni, ha Ön nem egyezik bele, hogy az Önnek juttatott anyagi támogatás nyilvános legyen a hatályos törvények és az EFPIA szabályai szerint. Ezzel kapcsolatos további részleteket a hozzájárulási nyomtatványon talál.

Ha Ön egészségügyi szakember, a szakmai azonosítóinak hiányában nem férhet hozzá a jogszabályok által kötelezően előírt, csak egészségügyi szakemberek számára nyújtható információkhoz honlapjainkon.

Amennyiben az Ewopharma weboldaláról elérhető webáruházban kíván vásárolni, a minimálisan szükséges személyes adatai megadása nélkül a rendelését nem tudjuk teljesíteni. Kérjük, olvassa el személyes adatai kezeléséről a webáruház adatvédelmi nyilatkozatát.

Amennyiben termékmintát kér tőlünk, nevének és címének megadása nélkül kérését nem tudjuk teljesíteni.

 

HONLAPUNK LÁTOGATÓI

Ha valaki meglátogatja a www.ewopharma.hu oldalt, akkor mi egy harmadik fél, a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe, hogy szabványos internetes napló-információkat és látogatói viselkedés-mintázatokat gyűjtsünk. A körülbelüli hely (IP cím) mellett a Google Analytics által gyűjtött információ jobbára névtelen forgalmi adat, mint például böngésző információ, eszköz információ és nyelv. Nem gyűjtünk olyan további információkat, mint például életkor, nem, érdeklődés vagy banki adatok. Az összegyűjtött információt arra használjuk, hogy áttekintést kapjunk róla, hogyan látogatják és használják az emberek a weboldalunkat, annak érdekében, hogy javíthassuk a szolgáltatásainkat és a felhasználói élményt. Egyéb célokra nem használjuk ezeket az adatokat, például nem készítünk profilt azokról, akik a honlapunkat megnézik.

Közösségi médiától és harmadik féltől származó hirdetési sütik

Lehetővé tesszük harmadik felek számára, hogy sütiket helyezzenek el webhelyeinken, és ezáltal olyan hirdetéseket jelenítsenek meg platformjukon, amelyek hasznosak, érdekesek, relevánsak lehetnek az Ön számára. Remarketing címkéket is alkalmazunk annak érdekében, hogy partnereink olyan termékek hirdetéseivel tudják felkeresni Önt, amelyekről korábban érdeklődött weboldalunkon. Nem adunk át azonban ezen hirdetőknek, valamint harmadik feleknek személyazonosság meghatározására alkalmas adatot. A hirdetők és harmadik felek (ideértve a hirdetési hálózatokat, a hirdetésszolgáltatókat, valamint az általuk használt szolgáltatókat) feltételezhetik, hogy azon felhasználók, akik rákattintanak egy személyre szabott hirdetésre vagy tartalomra, beletartoznak a hirdetés célcsoportjába. Amennyiben bővebben szeretne tájékozódni érdeklődés alapú hirdetési partnereinkről, látogassa meg webhelyüket:

•             www.google.com/policies/technologies/ads/

•             www.facebook.com/policies/cookies/

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti lista időnként frissülhet.

 Sor kerül sütik használatára abban az esetben is, amikor Ön a weboldalon elhelyezett közösségi média megosztás gombjára kattintva információt tesz közzé az adott közösségi média felületén. Ezt közösségi média rögzíti, és eltárolja célzási/érdeklődési információként. A harmadik felek által használt süti fajtákat, továbbá a sütik által létrehozott adatok kezelését az adott vállalat adatvédelmi irányelvei szabályozzák.

Ha a weboldalunkon keresztül lép kapcsolatba velünk, ezt az információt csak azzal a szándékkal használjuk fel, hogy megválaszoljuk az Ön által küldött kérdést/panaszt vagy javaslatot. Az Ön érdeklődésének lezárása után az Ön személyes adatait töröljük.

 

BIZTONSÁG

Minden ésszerű lépést megteszünk azért, hogy megvédjük az Ön személyes adatait, olyan fizikai és/vagy elektronikus biztonsági intézkedésekkel, amelyek illeszkednek a személyes adatok érzékenységéhez.

Noha megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket, nem garantálhatjuk semmiféle olyan adat biztonságát, amit Ön e-mailben vagy az interneten keresztül küld el. Az ilyen hálózatokon keresztüli személyes adatküldés az Ön saját felelősségére történik, mivel semmiféle internetes forgalom nem lehet 100%-ban biztonságos vagy hibamentes. Különös gonddal kell mérlegelnie, hogy milyen információt küld nekünk e-mailben, vagy a honlapunkon keresztül.

 

HARMADIK FELEK HONLAPJAI

Ön úgy is dönthet, hogy harmadik Felek weboldalait látogatja meg a mi honlapunkon keresztül. Az Ewopharma nem felelős más weboldalak adatvédelmi szabályaiért vagy gyakorlatáért. Ezekről, kérjük, tájékozódjon az adott honlapon.

Bizonyos termékeinkhez kapcsolódnak Facebook és/vagy Instagram oldalak illetve weboldalunkon Facebook hozzászólás modul. Ha ezeken oszt meg információkat, akkor az adott oldalak adatvédelmi szabályai érvényesek. A Facebookon és az Instagramon az adatvédelmi beállítások módosíthatóak.

 

SÜTIK HASZNÁLATA AZ EWOPHARMA HUNGARY KFT.-NÉL

A sütik olyan kicsi szöveges állományok, amelyeket az Ön által meglátogatott weboldalak helyeznek el az Ön számítógépén. Ezek ahhoz szükségesek, hogy a honlap működjön vagy hatékonyabban működjön, valamint információt nyújt az oldal tulajdonosainak.

Hogyan változtathatom meg a süti beállításokat?

A legtöbb webböngésző engedélyez bizonyos befolyást a legtöbb sütire a beállításain keresztül. A sütikről, beállításaikról, kezelésükről, törlésükről bővebben a következő oldalakon olvashat: www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics nyomon kövesse a weboldalakon, látogassa meg a tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

A honlap cookie állománya

 

 

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

 

PANASZEMELÉS JOGA

Az Ewopharma Csoport fő felügyeleti hatósága Írországban található.

Ha úgy érzi, hogy a jogait nem kezelik tisztességesen vagy megfelelően, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400) vagy a jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

 

FELHASZNÁLT JOGSZABÁLYOK

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

HATÁLY

Adatvédelmi tájékoztatónk a www.ewopharma.hu honlapon való közzététellel, 2018. május 25. napjától lépett hatályba, majd azt módosítottuk 2020. október 15. napjától. Jelen módosításra a székhely címünk változása, és az általunk kezelt oldalak aktualizálása miatt került sor, és 2023. március 01. napjától hatályos.

Az Adatkezelési tájékoztató módosulhat a vonatkozó jogszabályok változása esetén, illetve az Ewopharma Hungary Kft. fenntartja magának a jogot az Adatkezelési tájékoztató bármikori megváltoztatására a hatályos jogszabályok keretei között. Az Ewopharma Hungary Kft. a tájékoztató módosításáról minden esetben a GDPR-ban meghatározott átláthatóság elvének megfelelően tájékoztatja az adatkezeléssel érintett személyeket.